Използвани:

  • HTML 5
  • CSS3
  • PHP
  • jQuery
  • Ajax
  • Създаден 2015 г.
  • Клиент Rose Cosmetic
  • Уеб сайт rosecosmetic.net