Използвани:

  • HTML 5
  • CSS
  • PHP
  • jQuery
  • Ajax
  • Създаден 2013 г.
  • Клиент Корект-ABC ООД
  • Уеб сайт www.korekt-abc.com