Използвани:

  • HTML 5
  • CSS
  • PHP
  • jQuery
  • Ajax
  • Създаден 2016 г.
  • Клиент Мобилкомп EООД
  • Уеб сайт www.mobilcomp.eu