Използвани:

  • HTML5
  • CSS
  • PHP
  • jQuery
  • Ajax
  • Flash
  • Създаден 2021 г.
  • Клиент Лена Дизайн ЕООД
  • Уеб сайт www.lenadesign.eu