Използвани:

  • HTML5
  • CSS
  • PHP
  • jQuery
  • Ajax
  • Създаден 2016 г.
  • Клиент МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник
  • Уеб сайт www.migdmdd.eu