Използвани:

  • HTML
  • CSS
  • PHP
  • jQuery
  • Ajax
  • Създаден 2012 г.
  • Клиент ЦСМП - Плевен
  • Уеб сайт www.csmp-pleven.eu