Използвани:

  • HTML5
  • CSS
  • PHP
  • jQuery
  • Ajax
  • Създаден 2017 г.
  • Клиент MX Auto - Акумулатор център - гр. Плевен
  • Уеб сайт http://mx-autobg.com